Daily report 4.8.2021

13:50 LT AKTUALIZACE: PRO PMČRj DISCIPLÍNA ZRUŠENA | PRO PMRG LETOVÝ DEN ZRUŠEN | PRO PMČRj BRIEFING VE 12:00 LT | GRID: RWY 08 | ČAS GRIDU PRO PMČRj SE STANOVÍ NA BRIEFINGU | PŘEDPOKLAD KRÁTKÉ DISCIPLÍNY V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH